تاثير گرم شدن زمين در بخش كشاورزي
تاثير گرم شدن زمين در بخش كشاورزي
تاثير گرم شدن زمين در بخش كشاورزي

تاثير گرم شدن زمين در بخش كشاورزي

توضیحات :
گرم شدن کره زمين در حال حاضر يکي از مهم ترين مشکلاتي است که تمدن بشري را تهديد مي کند. دانشمندان افزايش ميزان گازهاي گلخانه اي نظير دي اکسيد کربن را از مهم ترين عوامل بروز اين پديده به شمار مي آورند که خود حاصل فعاليت هاي بشر است. اين پديده که با افزايش متوسط درجه حرارت هواي کره زمين و دماي آب اقيانوس ها طي سال هاي اخير، توجه بشر را به خود جلب کرده است، با ذوب گسترده يخ هاي مناطق قطبي، موجب بالا آمدن سطح آب درياها شده است و بدين ترتيب بسياري از جزاير يا مناطقي که ارتفاع متوسط آن ها از سطح درياها کمتر است، امروزه با خطر نابودي و غرق شدن در آب مواجه اند.

فهرست :
مقدمه
آسیب پذیری منابع آبی
اقدامات پیشگیری
منابعنوع : مقاله
زبان : فارسی
نوع فایل : ورد و قابل ویرایش
تعداد صفحات : 10